Reglement PDF Print E-mail

INTERN REGLEMENT seizoen 2015

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.0 Inschrijvingen clubleden ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.1 Bij inschrijving voor het nieuwe fietsseizoen ontvangt elk nieuw of vernieuwend lid een

exemplaar van: - Het intern clubreglement.

- Beknopt uittreksel van de verzekeringspolis.

1.2 Inschrijven nieuwe leden bij de club is mogelijk van 1 oktober tot 30 november

voor het daarop volgende fietsseizoen

2.0 Clubkledij ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.1 Er wordt met nadruk verwacht dat men, en dit vooral naar de sponsors toe,

de uitrusting van de “sint ritatrappers” draagt.

2.2 De geldige clubuitrusting omvat zowel de broek, trui en vest.

2.3 Bij regenweer kan uiteraard een regenjas, bij voorkeur doorschijnend.

2.4 Indien men afwijkt van de clubuitrusting, kan er geen rit-punt(en) worden toegekend.

2.5 Er wordt ieder jaar 25€ terugbetaald aan diegenen die een volledig fietspakket gekocht

hebben; (trui korte mouw, voojaarsvest en 2 van de 3 soorten broeken, korte broek,

3/4 broek of collant), en er het voorbije jaar van 1 oktober tot 31 september van het

volgende jaar 30 ritten georganiseerd door de club of mountainbike gereden hebben.

3.0 Helm –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.1 Het dragen van een helm is verplicht in alle ploegen, zowel op zondag als woensdag.

3.2 Wie geen helm draagt zet niet aan met de ploeg en verliest dus zijn rit-punt.

3.3 Een niet helm drager(ster) kan geen enkel verhaal inbrengen tegenover de cluborganisatie.

4.0 Deelname “niet clubleden” –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4.1 Er wordt op geen enkele manier toegestaan dat ‘niet clubleden’ toch meefietsen,

de daaraan verbonden verantwoordelijkheden en risico’s zijn te groot, niet alleen voor de

betrokkene zelf maar ook voor de club en zijn clubleden.

4.2 Een niet-clublid kan dan ook geen enkel verhaal inbrengen tegenover de cluborganisatie.

5.0 Wegreglement –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5.1 Iedereen moet de wegcode kennen, respecteren en strikt naleven, dit in eender welk land.

6.0 Baankapiteins ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6.1 Zorgen voor een optimale coördinatie volgens doelstellingen en behoeftes van de groep

6.2 Zijn niet diegenen die alle werk op hun schouders nemen en krijgen, maar eerder gepast beroep

doen op de capaciteiten van meerdere aanwezigen in zijn groep.

6.3 De instructies van de baankapiteins dienen gerespecteerd en opgevolgd te worden.

6.4 De club geeft voor elke ploeg baankapiteins aangeduid, waarvan er telkens en minstens

1 de ritten zal begeleiden.

6.5 Kapiteins A-ploeg: Eddy Raeman, Marc Tamsin, Geert Vlaminck, Kenny Maenhout.

6.6 Kapiteins B-ploeg:

7.0 Zondag-ritten ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7.1 Basisprincipe: start telkens om 9u00 aan het clublokaal, zie fietskalender

voor een variabele omloop, samen uit & samen thuis.

Dit alles in functie voor het verbeteren van onze algemene basisconditie.

7.2 Begeleiding & ondersteuning:

Minder ervaren rijders krijgen begeleiding en ondersteuning door meer ervaren rijders.

Ze worden begeleid en geholpen naar een voor hen aangepaste rijpositie in de groep.

Ze worden ook ondersteund door ze te helpen hun optimale rijpositie te behouden.

7.3 Snelheid:

Is het positief gemiddelde van de aanwezige groep.

Aangegeven door de baankapitein en aangepast naar omstandigheden eigen aan:

soort weg, wegdek, veiligheid, sportiviteit, weersomstandigheden en aanwezige groep.

8.0 Woensdag-ritten ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8.1 Basisprincipe: start telkens om 19u aan het clublokaal, in september om 18u45

vastgelegde oefenrit in functie van het optimaliseren van eigen kunnen.

Samen starten, inrijden en opwarmen in totaliteit van de groep,

nadien gevolgd door groepvorming volgens sportieve inzet en kunnen.

8.2 Groepsaanzet:

De eerste ± 15 km worden met de volledige groep ondernomen tot aan ‘Freds Café’

dit om als groep op een aangename en verantwoorde manier, mentaal en fysiek de

komende inspanningen voor te bereiden met een maximum van 30 km/u.

8.3 Groeps-opsplitsing:

Na het opwarmingsgedeelte kan men zijn clubgenoten voor een verdere groepsvorming

aanspreken voor het verder verloop van de rit in functie van afstand, rijgedrag en snelheid.

9.0 Kampioenschap ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9.1 Elke zondag- & woensdagrit telt voor 1 punt, er moet minimum 15 km gefietst worden

voor het behalen van 1 punt, ook bij ritaflassing krijgen de aanwezige leden elk 1 punt.

Bij fietsactiviteiten in Groot-Damme waarbij de hulp van de fietsclub gevraagd wordt

krijgen de leden die daarbij helpen 1 punt zoals op zondag en woensdag.

9.2 Clubleden die deelnemen aan wedstrijden van het “Dams Wielercriterium” op zondag of

woensdag wanneer er een clubactiviteit is en in de clubkledij de wedstrijd rijden krijgen 1 punt voor die dag

9.3 Iedereen mag op zondag en woensdag 1x afwezig zijn:

1 afwezigheid wordt gelijkgesteld met alle ritten te hebben gefietst.

De algemene kampioen mag 2x afwezig zijn, 1x op zondag, 1x op woensdag.

Dus geen 2x op zondag of 2x op woensdag.

9.4 De tijdrit op einde seizoen is, indien nodig, de ultieme kampioenen-scherprechter

9.5 Algemeen kampioen is diegene die het meest punten behaald op zondag & woensdag

9.6 De zondag- en woensdagritten staan vermeld op de “kalender fietsseizoen”

10.0 Cluborganisatie ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10.1 De club bestaat in zijn geheel uit zijn aangesloten leden.

10.2 Alle leden zijn verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen de club.

10.3 Het bestuur staat in voor de organisatie en coördinatie van het clubgebeuren.

10.4 Het clubbestuur en zijn functies worden als volgt waargenomen door:

De Sutter Ronny: ere-voorzitter, Tamsin Marc: voorzitter,

Vlaminck Geert: secretaris, Van Damme Marina: schatbewaarder.

Algemeen: Raeman Eddy, Van Hyfte Steven, Kenny Maenhout

 
20